Anadolu Arkeolojisinde Taş Aletler

200,00 TL + % 0
200,00 TL
Ürün Kodu: 9786059680844
Satın Al
En geç 20 Mayıs Pazartesi günü kargoya verilir.
+
SEPETE EKLE
HEMEN AL

352 s, SB ve renkli resimler.

 • Teşekkürler
 • Önsöz
 • Giriş

ARKEOLOJİ VE TAŞ ALETLER / Adnan Baysal

 • Giriş
 • Kaynaklar

ALT PALEOLİTİK SATIR VE KIYICILARIN TEKNO-TİPOLOJİSİ: TEKİRDAĞ BULUNTULARI / Berkay Dinçer

 • Giriş
 • Satır ve Kıyıcıların Tekno-Tipolojisi: Önceki Çalışmalar
 • Satır ve Kıyıcılar için Bir Yöntem Daha!
 • Satır ve Kıyıcı Aletlerin Alt Tipleri
 • Analiz için Kullanılan Değerlendirmeler
 • Sonuçlar
 • Tartışma
 • Katkı Bildirimi
 • Kaynaklar

GEÇ ACHEULIAN DÖNEM EL BALTALARININ TEKNOLOJİK VE TİPOLOJİK AÇIDAN TANIMLANMASI / İsmail Baykara 

 • Giriş 
 • Çalışma Alanının Jeolojik Geçmişi 
 • Materyal ve Metot 
 • 010 Numaralı Buluntu Alanından Tespit Edilen El Baltalarının Teknolojik ve Tipolojik Özellikleri 
 • Bölgesel Değerlendirme ve Tartışma Anadolu Alt Paleolitik Dönemi 
 • Kafkaslar: Tayacian ve Acheulian Yontmataş Topluluğu 
 • Levant Acheulian Yontmataş Toplulukları 
 • Sonuç 
 • Teşekkürler
 • Kaynakça 

YONTMATAŞ ALETLERDE GEOMETRİ, SİMETRİ VE ASİMETRİ / Metin Kartal 

 • Giriş
 • Doğada Simetri, Asimetri ve Geometri 
 • İnsan Beyni ve Yontmataş Teknolojik Düzey 
 • Yontmataş Unsurların Analizleri 
 • Genel Değerlendirmeler 
 • Sonuç
 • Kaynakçalar

TAŞ ALETLERİN ÜRETİMİNDE BİLİŞSEL YARATICILIĞIN ROLÜ VE ÖNEMI / Adnan Baysal 

 • Giriş 
 • Bilişsel Arkeoloji 
 • Akılın Arkeolojisi ve Prehistorik Akıl Üzerine
 • Yaratıcılık 
 • Sonuç 
 • Kaynaklar 

KEMİK ALETLERDEN TAŞA BAKIŞ: TEORİ VE METOT ANALİZİ / Hande Bulut 

 • Giriş 
 • Kemik Alet Üretiminde Teori ve Metot 
 • Sonuç 
 • Katkı Belirtme
 • Kaynakçalar 

YONTMATAŞ ÇALIŞMALARINDA DENEYSEL ARKEOLOJİNİN ÖNEMI / İrfan Deniz YAMAN 

 • Giriş 
 • Deneysel Arkeolojinin Amaçları 
 • Sonuç ve Tartışma 
 • Kaynakçalar 

GÜNEYBATI ANADOLU NEOLİTİK MAĞARA YERLEŞİMLERİ YONTMATAŞ ENDÜSTRİLERİ / Gizem Kartal 

 • Giriş 
 • Güneybatı Anadolu Neolitik Mağara Yerleşimleri 
 • Karain Mağarası
 • Öküzini Mağarası
 • Suluin Mağarası
 • Beldibi Kayaaltı Sığınağı 
 • Belbaşı Kayaaltı Sığınağı
 • Girmeler Mağarası
 • Sonuç
 • Kaynakça 

YEŞİLOVA HÖYÜĞÜ GEÇ NEOLİTİK DÖNEM YONTMATAŞ ENDÜSTRİSİ / Betül Fındık - Zafer Derin 

 • Giriş 
 • Mekan ve Buluntular
 • Yeşilova Höyüğü Neolitik Çağ IV. 1 Tabakası Yontmataş Endüstrisi
 • Hammadde
 • Yongalama Ürünleri ve Teknolojik Parçalar 
 • Sonuç
 • Kaynaklar 

EGE GÜBRE NEOLİTİK YERLEŞIMI OK UÇLARI TEKNO-TİPOLOJİSİ / Eşref Erbil 

 • Giriş 
 • Tekno-Tipoloji
 • Genel Değerlendirme
 • Sonuç
 • Kaynakçalar 

PREHİSTORİK TOPLUMLARIN EKONOMİK MODELLERİNİN VE YAŞAM BİÇİMLERİNİN BELİRLENMESİNDE YONTMATAŞ BULUNTULARIN ÖNEMİ: KANLITAŞ HÖYÜK ÖRNEĞİ / Neyir Kolankaya-Bostancı 

 • Giriş 
 • Hammadde ve Kullanımı
 • Teknolojik ve Tipolojik Özellikler
 • Yontmataş Aletler
 • Bıçaklar
 • Uçlar
 • Orak Dilgileri
 • Düzeltili Dilgi ve Yongalar
 • Taş Delgiler
 • Disk Kazıyıcı
 • Tartışma ve Sonuç
 • Teşekkürler
 • Kaynakçalar 

ÖĞÜTME TAŞLARI: TİPOLOJİK GELİŞİM, SORUNLAR, ÇALIŞMA METODOLOJISI VE ANALİTİK BIR YAKLAŞIM MODELİ / Onur Bamyacı 

 • Yontma Taş Alet, Sürtme Taş Alet / Öğütme Taşı Alet Grubu? 
 • Öğütme Taşları 
 • Tipolojik Gelişim
 • Sorunlar 
 • Çalışma Metodolojisi ve Analitik Bir Yaklaşım Modeli
 • Kaynakçalar

KUZEY DOĞU EGE BULUNTUSU TAŞ ALETLERİN İŞLEVLENDİRİLMESİ VE ETNOGRAFİK ANALOJİ / Abdulkadir Özdemir – A. Onur Bamyacı 

 • Giriş
 • Tava Biçimli Taş Kaplar
 • Yivli Taş Baltalar
 • Yivli Taş Ağırlıklar
 • Değerlendirme ve Sonuç
 • Kaynakça

MARMARA BÖLGESİNDE YAPILAN ARKEOLOJİK ARAŞTIRMALARDA ÖĞÜTME TAŞLARI HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRME / Emre Güldoğan 

 • Giriş 
 • Öğütmetaşı Endüstrisi Hakkında Genel Bilgiler
 • Hammaddeler
 • Üretim Yöntemleri
 • Öğütme Taşları: Genel Tipler
 • Marmara Bölgesi Öğütmetaşı Alet Endüstrisi 
 • Hoca Çeşme
 • Kanlıgeçit
 • Aşağıpınar
 • Aktopraklık
 • Küçükçekmece Göl Havzası 
 • İstanbul Yüzey Araştırması (İstYA)
 • Sonuç ve Değerlendirme
 • Kaynakça
Anadolu Arkeolojisinde Taş Aletler Anadolu Arkeolojisinde Taş Aletler 9786059680844 Anadolu Arkeolojisinde Taş Aletler