Bademağacı Höyüğü Kazıları

750,00 TL + % 0
750,00 TL
Ürün Kodu: 9786057673138
Satın Al
+
SEPETE EKLE
HEMEN AL

İstanbul Üniversitesi adına 1976 yılında Burdur Gölü’nden güneye Toros Dağları’nın kuzey yamaçlarına kadar olan, Antik Çağ ‘Pisidia’sının bir kısmını kapsayan coğrafyada (Burdur ilinin batı yarısı ile Antalya ilinin Toroslar’ın kuzeyinde kalan dar arazi şeridi), Prof. Refik Duru tarafından başlatılan, 1984 çalışma mevsiminden itibaren Prof. Gülsün Umurtak’ın da katıldığı ‘Burdur Bölgesi Tarihöncesi Araştırmaları Projesi’ kapsamındaki Bademağacı Höyüğü kazıları 2010 yılında sona ermişti. İlk iki yılı yüzey taraması şeklinde geçen bu araştırma projesi sürecinin geri kalan 33 yılında, kuzeyden güneye, Kuruçay Höyük, Höyücek ve Bademağacı Höyüğü’nde kapsamlı kazılarla 1985, 1986’da iki kısa dönem Hacılar örenyeri çevresinde, bir kısa dönem de 1997’de bölge sınırlarının hemen batısındaki Yassıhöyük’te (Denizli - Acıpayam), dar ölçekli kazılar yapıldı. Kuruçay ve Höyücek kazılarının ‘Sonuç Raporları ile Bademağacı Höyüğü’ndeki araştırmaların yıllık çalışma raporlarını, Hacılar Mezarlık Araştırmaları ve Yassıhöyük Kurtarma Kazıları’nın raporlarını da yayınlamıştık. Önünüzdeki bu kitapla da 18 yıl kesintisiz devam eden Bademağacı Höyüğü Kazısı’nın ‘Sonuç Raporu’nun ilk bölümünü, höyüğün ana toprak üzerinde saptanmış en eski yerleşim dönemi olan Neolitik’in erken evrelerinden, Erken Kalkolitik’in sonuna kadar olan uzun bir zaman aralığı içine giren yerleşim dönemlerinin bulgularını tanıtıp, bunlar hakkındaki saptama, değerlendirme ve yorumları, her konunun uzmanı meslektaşlarımızın imzalarıyla sunuyoruz. Bu cildi, çok fazla zaman geçmeden hazırlayıp yayınlayabileceğimizi umduğumuz ikinci ve son bölüm, Geç Kalkolitik’ten Hıristiyanlık dönemi içlerine kadar olan yerleşmelerin kalıntılarının ele alınacağı ikinci cilt izleyecektir. Böylece, ‘Burdur Bölgesi Tarihöncesi Araştırmaları Projesi’ çalışmaları sırasında ele geçen her türden bulgu hakkında edindiğimiz bilgilerle bu konulardaki değerlendirmelerimizin tümü, meslektaşlarımıza ve Anadolu Tarihöncesi Arkeolojisi ile ilgilenenlere aktarılmış olacaktır. 

274 s + 134 renkli ve s/b levha, sert kapak ciltli, Türkçe-ingilizce çift dilli.

SUNUM

  I – BADEMAĞACI HÖYÜĞÜ VE KAZI SÜRECİ (Refik DURU)

II – ARKEOLOJİK BULGULAR  
       A – MİMARLIK (Refik DURU) 
         1 - Erken Neolitik Çağ 
         2 - Geç Neolitik Çağ 
         3 - Erken Kalkolitik Çağ 
         4 - Bademağacı Neolitik Mimarlığı Hakkında 

B – MEZARLAR VE ÖLÜ GÖMME GELENEKLERİ (Refik DURU) 

C – ÇÖMLEKÇİLİK (Gülsün UMURTAK) 
     1 – Erken ve Geç Neolitik / Erken Kalkolitik Çanak Çömleği 
        a – Mal Türleri ve Çanak Çömlek Biçimleri 
        b – Çanak Çömleğin Dönemlere ve Tabakalara Göre Tanıtımı 
     2 – Erken Neolitik ve Geç Neolitik / Erken Kalkolitik Çanak Çömleği Üzerine Gözlemler, Değerlendirmeler 

D – KÜÇÜK BULUNTULAR 
   1 – Figürinler / Plasti·k Eserler (Refik DURU) 
   2 – Mühürler ve Baskı Gereçleri / Pintadera’lar (Refik DURU) 
   3 – Diğer Pişmiş Toprak Eserler (Refik DURU) 
   4 – Kemik ve Organik Kökenli Buluntular (Aslıhan Yurtsever Beyazıt) 
   5 – Taş Buluntular (Aslıhan Yurtsever Beyazıt)
   6 – Obsidyen ve Çakmaktaşı (Sileks) Buluntular (Refik DURU) 

III – ANALİTİK ARAŞTIRMA RAPORLARI

A – İnsan (Antropolojİk) Kalıntıları 
   1 – Bademağacı Höyüğü’nde Bulunan İnsan Kemiklerinin İncelenmesi – ÖZET (Elisabeth SMITS)
   2 – Bademağacı Höyüğü Neolitik İnsanlarında Nüfus Yapısının Biyokültürel Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi (Yılmaz Selim Erdal) 

B – Hayvansal (Faunal) Kalıntı ve ÜRÜNLER 
   1 – Bademağacı Fauna Kalıntıları:1993-2005 Dönemleri – ÖZET (Bea De CUPERE) 
   2 – Erken Neolitik Dönem’de Bademağacı’nda Süt Üretimi: Arkeozoolojik Veri ve Organik Kalıntı Analizi Sonuçlarının Birlikte Değerlendirilmesi – ÖZET (Bea De CUPERE, Jan BAETEN, Dirk De VOS)   
   3 – Bademağacı Höyüğü Çanak Çömleklerinde Organik Kalıntı Analizi Sonuçları (Hadi Özbal) 

C – Bitkisel (Botanİk) Kalıntılar 
   Bademağacı Höyüğü’nde Depolanmış ve Dağınık Halde Bulunmuş Bitki Kalıntıları – ÖZET (Andrew FAIRBAIRN) 

D – İnorganİk Kalıntılar
   Bademağacı ve Hacılar Kil ve Terrazzo Taban Harçlarının Analizi (Ahmet Güleç) 

E – Radyoaktİf Karbon (14C) Ölçümlerİ 

IV – DEĞERLENDİRME VE YORUMLAR 
  A – BADEMAĞACI HÖYÜĞÜ VE BURDUR BÖLGESİ NEOLİTİK ÇAĞ KRONOLOJİSİ (Refik DURU) 
  B – BADEMAĞACI VE BURDUR BÖLGESİ NEOLİTİK KÜLTÜRLERİ HAKKINDA YORUMLAR (Refik DURU) 

EXCAVATIONS AT BADEMAĞACI HÖYÜK - I  (A Comprehensive Summary) 

GENEL KAYNAKÇA / BIBLIOGRAPHY

LEVHALAR / PLATES

Bademağacı Höyüğü Kazıları Bademağacı Höyüğü Kazıları 9786057673138 Bademağacı Höyüğü Kazıları