KAVŞAKLAR - 9. Uluslararası ANAMED Yıllık Sempozyumu

360,00 TL + % 0
360,00 TL
Ürün Kodu: 9786059680882
Satın Al
En geç 22 Nisan Pazartesi günü kargoya verilir.
+
SEPETE EKLE
HEMEN AL

9. Uluslararası Anamed Yıllık Sempozyumu

"Kavşaklar. Prehistorik Çağ'dan Bizans Dönemine Konya Ovası" başlıklı konferans, Konya Ovası'nda çalışan bilim insanlarını bir araya getirerek tartışmayı, sonuşları, teorileri ve Neolitik dönemden Bizans dönemine kadar devamlşılık, devamsızlık, takas ve ağlar hakkındaki görüşlerini analiz etmeyi amaçlamaktadır. Burada yayınlanan hakemli bildiriler, ANAMED Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü içinde yer alan 9. Uluslararası ANAMED (RCAC) konferansında, 6-7 Aralık 2014 terihlerinde sunulmuştur.

275 s, Türkçe özetli İngilizce makaleler.


1. ORIGINS OF CONNECTIONS / BAĞLANTILARIN KÖKENİ

 • Mehmet ÖZDOĞAN / The Konya Plain in Supra-Regional Context: The Outlook for Correlating the Eastern and Western Parts of the Anatolian Peninsula (Konya Ovası’nın Anadolu’nun Doğu ve Batısı Arasındaki Kültürel İlişkiler Açısından Değerlendirilmesi) 
 • Hükmü ORHAN / Importance of Geology in the Settlements in the Konya Region during the Prehistoric and Historical Periods (Tarih Öncesi ve Sonrası Dönemlerde Konya Bölgesindeki Yerleşimlerde Jeolojinin Önemi)
 • Douglas BAIRD / Connected Communities and Constructed Identities. The Konya Plain 15000-6000 cal BC (İlişkili Topluluklar ve Kimlikler MÖ cal 15000-6000 Konya Ovası)
 • Emma BAYSAL / Tracing the Konya Plain’s Earliest Connections: What Beads Can Tell Us (Konya Ovası’nın En Erken Bağlantılarının İzinde: Boncukların Bize Söyleyebildikleri)

2. LINKS: CONNECTING THE KONYA PLAIN WITH THE VICINITY / BAĞLANTILAR: KONYA OVASI’NIN ÇEVRESİ İLE İLİŞKİLERİ

 • Gojko BARJAMOVIC / Silver, Markets and Long-Distance Trade in the Konya Region, 2400-1700 BCE (Konya Bölgesinde Gümüş, Pazar ve Uzun Mesafeli Ticaret (M.Ö. 2400-1500)
 • Çiğdem MANER / Networks, Crossroads and Interconnections in the Ereğli Plain During the Bronze and Iron Ages (Ereğli Bölgesinde Tunç ve Demir Çağları’nda Bağlantılar, Kavşaklar ve Ağlar)
 • Zsolt SIMON / The Origins of Lycaonia (Lykaonia’nın Kökeni)
 • Turgut SANER – Batu BAYÜLGEN / Description of the Mountain Fortress Near Zenonopolis – Isauria: A Possible Remnant of Zeno’s Military Maneuvers (Zenonopolis – Isauria Yakınlarındaki Dağ Tahkimatı)

3. CROSSROADS / KAVŞAKLAR

 • Lorenzo D’ALFONSO / East of Konya: Settlements, Routes and Environment in Southern Cappadocia and the Political Landscape of South Central Anatolia During the Second Millennium BCE (Konya‘nın Doğusunda: M.Ö. 2. Binde Güney Kapadokya‘da Yerleşimler, Yollar, Çevre ve Güney İç Anadolu‘da Siyasi Ortam.)
 • Selim F. ADALI / Barbarians at the Gates: The Cimmerian Occupation of Ereğli (Cybistra) and Its Aftermath (Barbarlar Kapıya Dayandı! Kimmerler’in Ereğli -Kybistra- İstilası ve Sonrası)
 • Sercan YANDIM AYDIN / Late Antique Anatolia and Its Ascetics: Sannabadae Monastery and Bishop Amphilochius of Iconium (Geç Antik Anadolu ve Münzeviliği: Sannabadae Manastırı ve Konya Piskoposu Amphilochius)

4. NETWORKS: ROADS & SETTLEMENTS / AĞLAR: YOLLAR & YERLEŞİMLER

 • Yiğit ERBİL / The Importance of Beyşehir in the Hittite Period (Hitit Dönemi’nde Beyşehir’in Önemi)
 • Hasan BAHAR / Some Remarks on the Early and Middle Iron Age Pottery and Settlements in the Konya Region (Konya Bölgesi Yerleşimleri ve Erken - Orta Demir Çağı Çömlekleri Hakkında Bazı Düşünceler)
 • Osman DOĞANAY / Ancient Road Networks Reaching Central Anatolia and the Mediterranean Coast From Isaura (Zengibar Castle): A First Assessment (Isaura’dan -Zengibar Kalesi- Orta Anadolu ve Akdeniz Kıyılarına Ulaşan Antik Yol Ağları: İlk Değerlendirme)
 • Mustafa Hamdi SAYAR / The Ancient Roads of Lykaonia (Lykaonia’nın Antik Yolları)
 • Inge UYTTERHOEVEN / ‘I settled colonies in Africa (…) Asia, Syria, Gallia and Pisidia’. Ancient Iconium Within the Broader Network of Roman Colonies and Roads in Asia Minor (‘Afrika (...) Asya, Suriye, Galya ve Pisidya’da Koloniler Kurdum.’ Anadolu'daki Roma Kolonileri ve Yol Ağları Bağlamında Antik İkonium)
KAVŞAKLAR - 9. Uluslararası ANAMED Yıllık Sempozyumu KAVŞAKLAR - 9. Uluslararası ANAMED Yıllık Sempozyumu 9786059680882 KAVŞAKLAR - 9. Uluslararası ANAMED Yıllık Sempozyumu