Memento Mori

280,00 TL + % 0
280,00 TL
Ürün Kodu: 9786059680974
Satın Al
+
SEPETE EKLE
HEMEN AL

Birçok bilim dalının ele aldığı Ölüm’e ait gerçekliğin sorgulanma süreci şimdiye kadar çok büyük bir literatürün ortaya çıkmasına yol açtı. Bu arayış içinde antropoloji ve arkeolojinin de devasa katkısı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Elinizdeki bu kitap da çoğunlukla bu iki bilim dalında uzmanlık elde etmiş araştırmacıların konuyla ilgili çalışmalarını içermektedir. Bu bilimsel yaklaşımlara ek olarak halkbilimi, adli tıp, tarih ve sosyoloji bakış açılarını içeren bölümler de bu kitapta yer almaktadır. Bu kapsamın birçok faydalı yönü var kuşkusuz ama sağladığı önemli getirilerden biri, farklı terminolojileri barındırması ve bunun da dışında konuyla ilgili farklı yazım tarzlarının, bilimsel üslupların bir arada yer almasıdır. Bize göre, Ölüm(ün) Antropolojisi adı altında düşünülebilecek bu kapsamlı alanyazına bütüncül bir katkı sunulması ise insanı, geçmişi ve günümüzdeki haliyle, aynı zamanda biyolojik yönleriyle de ele alan Antropolojinin altından kalkabileceği bir yaklaşım.

618 s, SB resimler, Türkçe.

Robert Hertz
Ölümün Toplu Temsili Üzerine Yürütülen Çalışmaya Bir Katkı
  Ara dönem
  Son tören
  Sonuç

Sibel Özbudun
“Var Git Ölüm”: Ölüm Ritüellerine Antropolojik Bir Bakış
  Ölüme Antropolojik Yaklaşımlar
  Ölüme Sosyolojik Yaklaşımlar
  Van Gennep ve “Geçiş Ayinleri”
  Psikolojik Bakış: Malinowski ve Freud
  Ölüm ve İktidar

Tara Ingman - Rana Özbal
Ölüm Arkeolojisinde Kuramsal Yaklaşımlar
  Ölüm Arkeolojisinde Süreçsel Arkeolojik Yaklaşımlar
  Post-Süreçsel Eleştiriler: İdeoloji ve Sembolizm
  Son Teorik Gelişmeler ve Ölüm Arkeolojisindeki Yeni Çalışma Alanları 

Elif Başak Aksoy
Kültür Nakşedilen Beden ve Bedende Vücut Bulan Kültür

N. Serpil Altuntek
Mezar Yazıtlarında İslami Kişi Kavramları
  Türkiye’de Yazıt Geleneği ve İslam 
  Şanlıurfa Bediüzzaman Mezarlığı 
  Yazıtların Betimi
  İslami Temalı Yazıtlarda Kişi Kavramları

Hasan Hayırsever
Dolganlarda Ölüm ve Cenaze Uygulamaları
  Dolganlarda Ölüm
  Cenaze ve Duyurulması
  Yıkama
  Giydirme
  Tabut Yapımı
  Son Yolculuk
  Ölü Aşı
  Mezar Anıtları

Åsa Eldén - Berna Ekal
Amblem Vakaların Oluşumu: Türkiye’de Feminizm ve Medya Ekseninde Kadın Cinayetlerini Yeniden Düşünmek
  Odağımız: Erkek şiddeti ve medya
  Görünürlük ve Medyanın Çift Taraflılığı
  Cinayetlerin birbirine bağlanması: Cinsiyet temelli bir örüntüden söz etmek
  Amblem vaka ya da bir cinayetin “bizim” için bir kaygı haline dönüşmesi
  Görünür bağlantılar, görünür sorumluluk
  Devletin bir sorumluluğu olarak kadına yönelik şiddetle mücadele
  Başarısızlıktan başarıya iktidarın rolü. İktidarın başarısızlık imajıyla mücadelesi
  Izdırabın ifadesi, erkek şiddetiyle mücadelenin bir parçası olabilir mi?

Ivor Jankovic - Mario Novak
Hırvatistan Taş Çağı Ölü Gömme Uygulamaları
  Paleolitik
  Mezolitik
  Neolitik

Neyir Kolankaya-Bostancı
Paleolitik Çağ’da Ölüm ve Sembolizm
  Alt Paleolitik Dönem Uygulamaları (GÖ 500,000-450,000)
  Orta Paleolitik Dönem Mezarları ve Ölü Gömme Adetleri (GÖ 120,000-34,000)

Ali Metin Büyükkarakaya
Ölüm Uygulamaları ve Davranışın Ekolojisi
  Neolitik Dönem ve Ölüm
  Tepecik-Çiftlik Neolitik Yerleşmesi ve Ölü Gömme uygulamaları

Ian Kuijt
Kadim Olanlar Hatırlar: Neolitik Dönemde Sembolik Hatırlama ve Unutma Yapıları
  Erken Neolitik Köyleri: Arka Plan
  İkincil Gömü, Anma ve Sosyal Etki
  Deneyimsel ve Gönderimsel Hafıza
  Bedeni Unutmak: Başın Kesilmesi ve Birey

Ergül Kodaş
Yakındoğu Neolitiğinin Yaşayan Yüzleri: Sıvalı Kafatasları
  Kil sıvama teknikleri, görsellik ve figüratif çeşitlilik
  Gözler
  Burun
  Ağız
  Kulaklar
  Kil maskenin yapım aşamaları
  Ham madde ve renk seçimleri
  Sıvanın yapım aşaması: Teknik farklılıklar ve görsel çeşitlilik
  Sıvalı insan kalıntılarının buluntu alanları: mekân ve mezar ilişkileri
  Bina içine gömülen sıvalı kafatasları
  Bina dışına gömülen sıvalı kafatasları
  Yerleşim yeri dışına gömülen sıvalı kafatasları
  Sıvalı kafataslarının kullanım aşamaları ve yeni yaklaşımlar
  Sıvalı kafataslarının sergilenmesi sorunu
  Sıvalı kafataslarının kullanım süreci ve yeni öneriler
  Tartışma ve sonuç

Deniz Erdem
Geç Neolitik Gömü Gelenekleri Üzerine Bir Değerlendirme
  Halaf Ölü Gömme Gelenekleri

Pınar Durgun 
Erken Tunç Batı ve Orta Anadoluda Yerleşim Dışı Mezarlıkların Ortaya Çıkışı ve Ölü Gömme Ritüelleri
  Yerleşim dışı mezarlıkların ortaya çıkışı
  ETÇ Yerleşim dışı mezarlıklarda ölü gömme ritülleri

Richard F. Liebhart
Frig Dönemi Gordion’da Ölü Gömme Uygulamaları
  Halk Mezarlığı
  Tümülüs Mezarlar
  Tümülüs P
  Tümülüs MM 

Özden Ürkmez
Klineden Hades’e Antikçağ’da Öteki Dünya Yolculuğu
  İlk Ritüel: Prothesis
  İlk Yolculuk: Ekphora
  Nekropolis Ritüelleri: Mezar ve Gömü
  Mezardan Hades Kapılarına Psykhenin Yolculuğu 
  Hades: Ahiret, Cennet ve Cehennem

Lucia Nováková
Ölüleri Anmak: Geç Klasik Dönemde Anadolu ve Yunan Ana Karasında Kültürel İlişkiler ve Ölüm İle Bağlantılı Gelenekler

Özge Yıldız Aydoğan
Antik Yunanda Ölü Gömme Geleneğine İlişkin Betimlemeler
  Yunan Düşünce Sisteminde Ölümle İlişkili Kavramların Betimlemelere Yansıması
  Kabartma ve Vazo Betimlemelerinde Kullanılan Diğer Semboller
  Antik Yunan’da Ölü Gömme Ritüelleri ile İlişkili Süreçlerin Betimlemelere Yansıması
  Beyaz Zeminli Lekythoslar

J. Marla Toyne - Armando Anzellini 
Bulutların Savaşçıları, Gökyüzündeki Mezarlar: Antik Chachapoya Gömü Uygulamaları
  Güney Amerika Andean Bölgesi
  Andean Gömü Uygulamalarında Devamlılık ve Karmaşıklık
  Gömü Yapısı ve Uygulamalar
  Chachapoya’da Bölgesel Çeşitlilik
  Chachapoya Gömü Arkeoloji ve Anlamları
  La Petaca Gömü Alanı 
  Tafonomi
  Kronoloji
  Gömü Mimarisi
  Biyoarkeolojik Kalıntılar
  Gömü Uygulamaları, Sosyal Karmaşıklık ve Kutsal Manzaralar
  Yapılarda Lokasyon Tercihi ve Bunun Anlamları
  Chachapoya Kültüründe Sosyal Karmaşıklık

Nükhet Varlık 
İstanbul’da Ölüm: Veba, Yangın ve Diğer Felaketler
  İstanbul: Ölümün Başkenti
  Doğanın Gücü: Depremler, Seller ve Hava Olayları
  Biyolojik Katiller: Veba ve Salgın Hastalıklar
  Kentsel Tehlikeler, İsyanlar ve Suç
  Ölümcül Olaylara Karşı Tutum ve Davranışlar

Elifgül Doğan - Lucienne Thys-Şenocak 
Türkiye’de Arkeolojik İnsan Kalıntıları Yönetimi
  Etik Tartışmaların Işığında: İnsan Kalıntılarının Çalışılması ve Sergilenmesi
  Türkiye’de Arkeolojik İnsan Kalıntıları Yönetiminin Kısa Tarihi
  Müzelerde ve arkeolojik çalışmalarda insan kalıntılarının idaresinde kullanılan pratikler
  Yeni Bir Yasaya ve Profesyonel İlkelere Doğru: Türkiye’de Arkeolojik İnsan Kalıntıları

Kameray Özdemir - Ali Metin Büyükkarakaya 
Mumyalar: Sen Kimdin? Nasıl Bir Hayatın Oldu?
  Mumyalaşma Süreçleri
  Doğal Mumyaların Oluşumu
  Yapay Mumyalama
  Mumya Çalışmalarının Kısa Tarihçesi
  Mumyalar ve Kültürel Alışkanlıklar
  Mumyalar ve Ölüm Uygulamaları
  Türkiye’deki Mumyalar

Marin A. Pilloud
Amerika Birleşik Devletleri’nde Uygulanan Şekliyle Adli Antropoloji
  Amerika Birleşik Devletleri’nde Adli Antropolog Olarak Çalışmak
  Ölmüş Bireylerle Çalışma
  Adli Vaka Çözümlemesi

Fabio Cavalli
Arkeolojiden Antropolojiye: Yüz Özelliklerinin Yeniden Oluşturulması
  Yüz, Portre ve Arkeoloji
  Yüz ve Benzeştirilmesi Hakkında
  Benzeştirilme Yöntemleri
  Bir Örnek

Zeyit Alemdar - Mehmet Cavlak
Tıbbi Açıdan Ölüm
  Beyin Ölümü
  Agoni
  Ölüm Belirtileri
1-) Temel vücut fonksiyonlarının kaybı
   a-) Dolaşım sistemi
   b-) Solunum sistemi
   c-) Sinir Sistemi
2-) Kasların gevşemesi
3-) Sıvı kaybı
4-) Kanın Pıhtılaşması ve Hemolizi
5-) Ölü Soğuması (Algor Mortis)
6-) Ölü Lekeleri (Livor Mortis)
7-) Ölü Sertliği (Rigor mortis)
8-) Otoliz
9-) Çürüme (Pütrefaksiyon) - Çürümeye etki eden faktörler
    Çürümede görülen değişiklikler
    Çürümenin İstisnaları
    Maserasyon
    Tahnit (Embalming)
Ölüm nedeni
Ölüm Sonrası Geçen Süre (Postmortem İnterval)
Ötenazi
Adli ve Tıbbi Otopsi
Arkeolojik Cesetlerde Otopsi

Memento Mori Memento Mori 9786059680974 Memento Mori