Phokaia III - Phokaia Kazı ve Araştırmaları

1.500,00 TL + % 0
1.500,00 TL
Ürün Kodu: 9786057673381
Satın Al
En geç 20 Mayıs Pazartesi günü kargoya verilir.
+
SEPETE EKLE
HEMEN AL

3 Cilt takım:

Phokaia III Volume 1 Metin; 512 s, katlamalı levhalar, renkli ve S&B figürler, sert kapak ciltli.

Phokaia III Volume 2 Levhalar; 464 s, renkli ve S&B figürler, sert kapak ciltli.

Phokaia III Volume 3 Levhalar; 336 s + cep içinde 11 katlanmış büyük levha, renkli ve S&B figürler, sert kapak ciltli.


ÖNSÖZ

KISALTMALAR 

GİRİŞ

I. BÖLÜM

PHOKAIA ATHENA TAPINAĞI KAZILARI TARİHİ

 • Phokaia Athena Tapınağı Alanında II. Dönem Kazıları
 • Phokaia Athena Tapınağı Alanında III. Dönem Kazıları

II. BÖLÜM

ARKAİK DÖNEM ATHENA TAPINAĞI MİMARLIĞI 

A. Konum ve Yapısal Alan Ögeleri

   Topoğrafya

   Temeller ve Plan

Podium Duvarları

   Podium Duvarı Girişleri

   Tapım Terasları

B. Yapı Elemanları

   Alt Yapı Elemanları

    Euthynteria (Eu)

    Krepis

    Stereobat (Ste)

    Stylobat (Sty)

   Sütun Bölümleri

    Speira (Sp)

       Anadolu İon Kaidesi Olan “Samos Tipi Diye Adlandırılan Kaideler”in  Kronolojisi (İ.Ö. 620 - İ.Ö.550)

       “Samos Tipi Diye Adlandırılan İon Kaideleri” nin Stil Gelişimi

  Yapraklı (Kymationlu) Kaide (KB)

   Toruslu Tambur (TT)

      İnce Toruslu Tamburlar

      Kalın Toruslu Tamburlar

      Erken İon Mimarlığında Torus

  Sütun Tamburu (T)

      Athena Tapınağı’nın Yapılışı Sırasındaki Moda Değişimi ve Bu Değişimin Tapınak Mimarisini Etkilemesi

      Erken İon Mimarlığında Sütun Yivlerinin Gelişimi

   Sütun Boynu (SB)

   İon Başlığı (IC)

     Erken İon Dönemi Yapılarının Başlıklarındaki Oranlamada Kronolojik Gelişim (İ.Ö. 630-560)

   İon Köşe Başlığ

   Palm Başlık (PC)

Üst Yapı Elemanları

     Epistylion – Arşitrav (Baştaban) (A)

     Taç Blokları  (TB) 

     Lesbos Kymationu (Kyma Reversa) ve Erken İon Mimarlığındaki Kronolojisi

     Geisipodes (Gp)

     Geison (G)

       Köşe Geisonu

Cella Elemanları

    Toikhobat (Duvar Kaidesi) (Toi)

    Cella Duvarı Blokları 

      Cella Duvarı Yatay Blokları (CH)

      Cella Duvarı Dikey Blokları (CV)

   Duvar Tacı (Epikranitis) (DT)

   Anta Başlığı

   Cella Kapısı

      Eşik bloğu (Cp-a)

     Pervaz Blokları (Cp-b)

   Kenetler ve Kenet Yuvaları

    Zıvanalar ve Zıvana Yuvaları   

III. BÖLÜM

CELLA DUVARLARI ÜZERİNDEKİ HEYKELTRAŞLIK ESERLERİ: 

GRİFFON VE AT PROTOMLARI 

 • Phokaia Griffon Protomlar
 • Phokaia At Protomları

FOÇA’DAN BİR AVNİ ARBAŞ GEÇTİ!

IV. BÖLÜM

ARKAİK DÖNEM ATHENA TAPINAĞI’NIN RESTİTÜSYONU

 • Temeller ve Plan
 • Podium Duvarları
 • Tapım Terasları
 • Sunaklar
 • Alt yapı Elemanları
 • Sütun Bölümleri
 • Arkaik Dönem Athena Tapınağı’nın Sütun Yüksekliğinin Hesaplanması
 • Üst Yapı Elemanları
 • Cella Elemanları
 • Cella Duvarı Blokları
 • Çatı

V. BÖLÜM

ARKAİK DÖNEM ATHENA TAPINAĞI’NIN YAPIMININ TARİHLENMESİ 

 • Tapınağın Özgün Dolgusundan Gelen Seramik Buluntular
 • Katalog

VI. BÖLÜM 

ARKAİK DÖNEM ATHENA TAPINAĞI’NIN YIKILMASININ TARİHLENMESİ

 • Phokaia Arkaik Dönem Athena Tapınağını Yıkan Depremler (İ.S. 176-177 ve İ.S. 190)
 • Athena Tapınağı’nın Depremlerle Oluşan Tahrip Katmanlarındaki Stratigrafik Kazılar
 • Kesit Katmanları, Özellikleri ve Tarihlemelerdeki Önemi
 • Roma Dönemi Tapınağı’nın Yapım Evresi
 • Mermerden Yapılan Roma Dönemi Athena Tapınağı Ne Zaman Yıkıldı?

VII. BÖLÜM

SAMOS HERAIONU’NDA DİPTEROS TAPINAKLARIN TARİHLENMESİ 

 • Dipteros Tapınağı
 • Dipteros Tapınağı
 • Samos 1. ve 2. Dipteros Tapınakların Tarihlenmesi ve Yeniden Adlandırılmaları
 • Rhoikos ve Theodoros

VIII. BÖLÜM

ARKAİK DÖNEM İON (PHOKAIA) UZUNLUK ÖLÇÜ BİRİMLERİ (METROLOJİ) 

 • Arkaik Dönem İon (Phokaia) Uzunluk Ölçü Birimleri (Metroloji)

İON TAPINAKLARININ KRONOLOJİSİ (İ.Ö. 630 – 560 YILLARI

SONUÇ

ÇİZİMLER LİSTESİ

ÇİZİMLER

Phokaia III - Phokaia Kazı ve Araştırmaları Phokaia III - Phokaia Kazı ve Araştırmaları 9786057673381 Phokaia III - Phokaia Kazı ve Araştırmaları